• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Ziņas

04.09.2013
SIA „RTO Elektrotīkli” izsludina sarunu procedūru „SIA „RTO Elektrotīkli” 110/10kV apakšstacijas projektēšana un izbūve līdz AS „Latvijas elektriskie tīkli” piederības robežai Kundziņsalā, Rīgā, ar uzstādīto jaudu 2x16MW (perspektīvā 2x32MW)” ID Nr. 1-201

Informācija par iepirkumu:

Kandidāti sarunu procedūras nolikumu var saņemt Kaķasēkļa dambī 31, Rīgā, LV-1045, iesniedzot sarunu procedūras nolikuma pieprasījumu no sarunu potenciālā kandidāta. Nolikuma pieprasījumā jānorāda potenciālā kandidāta nosaukumu, juridiskā un biroja adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Nolikuma pieprasījumu jāparaksta potenciālā kandidāta likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotai personai, kā arī tikai minētās personas var saņemt nolikumu. 

Sarunu procedūras pieteikumi jāiesniedz līdz 2013. gada 04. oktobrim, plkst. 12.00., Andrejostas ielā 6, 2. stāvā, Rīgā, LV-1045.

Uzziņas pa tālruni: +371 29272184.