• English /
  • Latviešu /
  • Русский

RTO Elektrotīkli

2005. gadā dibinātā sabiedrība ar ierobežotu atbildību RTO Elektrotīkli ir licencēts elektroenerģijas operators un piegādātājs Rīgas Tirdzniecības ostā un Rīgas brīvostas teritorijā. Uzņēmums nodrošina elektroenerģijas fizisko sadali un piegādes infrastruktūras darbību, kā arī sniedz ar to saistītus pakalpojumus. Kopš 2008. gada uzņēmumā strādā 11 darbinieku. 2018. gadā SIA RTO Elektrotīkli kopējie ieņēmumi sasniedza 3.6 milj. eiro.

RTO Elektrotīkli vienīgā īpašniece (100%) ir SIA RTO.

Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam  

SIA „RTO Elektrotīkli” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi (bez PVN) līdz 31.01.2017. 

Informācija SIA "RTO elektrotīkli" elektroenerģijas galalietotājiem par 2014.gadu

Informācija SIA "RTO elektrotīkli" elektroenerģijas galalietotājiem par 2015.gadu

Informācija SIA "RTO elektrotīkli" elektroenerģijas galalietotājiem par 2016.gadu

Informācija SIA "RTO elektrotīkli" elektroenerģijas galalietotājiem par 2017.gadu

Informācija SIA "RTO elektrotīkli" elektroenerģijas galalietotājiem par 2018.gadu

SIA „RTO Elektrotīkli” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi (bez PVN), sākot ar 01.02.2017.

Pēdējās garantētās piegādēs elektroenerģijas cena 2017. un 2018.gadā

Pēdējās garantētās piegādes uzcenojums 01.05.2019.-30.11.2019.

Pēdējās garantētās piegādes uzcenojums 01.12.2019.-31.12.2019.

Pēdējās garantētās piegādēs elektroenerģijas cena 2019.gadā