• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Informācija apmeklētājiem

Rīgas Tirdzniecības ostas (RTO) uzņēmumu Eksporta ielā 15 k-1 un Andrejostas ielā 15 apmeklētājiem nepieciešams saņemt vienreizēju caurlaidi iekļūšanai ostas teritorijā. 

Caurlaides ieguves procedūra

  1. Ja vēlaties pieteikt apmeklējumu pie kāda Rīgas Tirdzniecības ostas (RTO) pārstāvja, vispirms piezvaniet RTO biroja administratorei pa tālruni 67329816 (darbdienās no pulksten 8.00 līdz 17.00). 
  2. Biroja administratore jūsu zvanu novirzīs atbildīgajam darbiniekam, un jūs varēsiet vienoties par apmeklējuma dienu un laiku. 
  3. Vienreizējā caurlaide jāsaņem pie galvenajiem vārtiem Eksporta ielā 15 k-1. Apmeklētājam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība. 
  4. Drošības dienesta darbinieks informēs apmeklētāju par autotransporta kustības ierobežojumiem teritorijā un paskaidros, kā atrast biroju. 
  5. Pēc apmeklējuma caurlaide jānodod apsargiem pie vārtiem.

atrast RTO