• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Ziņas

03.09.2010
A/s „Rīgas ostas elevators” piešķirts ISO 9001:2008 sertifikāts

2010. gada septembrī a/s „Rīgas ostas elevators” (ROE) kvalitātes vadības sistēma tika sertificēta atbilstīgi standarta ISO 9001 prasībām. Piešķirtais sertifikāts apliecina darbinieku kompetences un sniedzamo pakalpojumu kvalitātes līmeņa paaugstināšanu, kā arī regulāru kontroles un vadības sistēmas auditēšanu, kas palielina uzņēmuma konkurētspēju un klientu apkalpošanas līmeni.

ROE sertificētā sfēra „Kravu pārkraušana un uzglabāšana” tikusi novērtēta kā atbilstīga standarta ISO 9001:2008 prasībām.

Sertifikāts uzdod ROE jaunus pienākumus un liecina, ka uzņēmums ir gatavs strādāt un pieņemt atbildīgus lēmumus, veidojot ilglaicīgu attīstības stratēģiju.

ROE kvalitātes sertifikātu izsniedza Lloyd’s Register EMEA filiāle Rīgā Lloyd’s Register Quality Assurance Limited vārdā. ROE ir jau trešais SIA „Rīgas Tirdzniecības osta” (RTO) uzņēmums, kam piešķirts standarta ISO 9001 sertifikāts.

Sagatavoja RTO Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļa