• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Ziņas

11.04.2016
SIA “RIGA CONTAINER TERMINAL” iekļūst IPPC reģistrā

SIA “RIGA CONTAINER TERMINAL” ir iekļauta IPPC reģistrā, kas nodrošina priekšrocības, izmantojot iepakojamo kokmateriālu ražošanas procesos.

Nosūtot kravu uz trešajām valstīm nav nepieciešams FITO sanitārais sertifikāts, jo iepakojamais materiāls ir marķēts ar īpašu marķējuma numuru.

Atgriežot, iepriekš nosūtīto iepakojamo materiālu ar marķējumu no trešajām valstīm, nav nepieciešams FITO sanitārais sertifikāts ievešanai, kā arī ievedot iepakojamo materiālu atkārtoti, nav jāveic tā utilizācija. Sertificētu iepakojamo materiālu ir atļauts izmanto vairākkārtēji.

Vairāk informācijas šeit.