• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Darba aizsardzība

  • Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras un sistēmas izveide, uzturēšana, vadība
  • Darba vides iekšējā uzraudzība, iekšējās uzraudzības pasākumu plāna izstrāde
  • Klientu darba vides riska faktoru noteikšana un novērtēšana atbilstoši LR normatīvajiem aktiem
  • Darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana un saskaņošana
  • Nelaimes gadījumu izmeklēšana saskaņā ar MK noteikumiem
  • Piedalīšanās klientu organizāciju darbinieku atestācijas komisijās
  • Klientu darba vides apsekošana, darba vietu risku apzināšana un novērtēšana
  • Darba aizsardzības sistēmas kontrole