• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Finanšu pārvaldība

  • Klientu budžeta, ieguldījumu un finansiālās atdeves plānošana
  • Naudas plūsmas un ieņēmumu plānošana
  • Klientu finanšu saimnieciskās darbības analīze, rezultātu apkopošana
  • Finanšu un vadības atskaišu sagatavošana
  • Finanšu kontroles nodrošināšana
  • Līzings, statistika
  • Klientu interešu pārstāvība apdrošināšanas jautājumos