• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Kvalitātes vadība

  • Kvalitātes vadības sistēmai nepieciešamo procesu identificēšana, procesu secības un savstarpējās saistības noteikšana
  • Identificēto vadības sistēmai nepieciešamo procesu darbībai un kontrolei nepieciešamo resursu un informācijas nodrošināšana
  • Ieviesto procesu vadība saskaņā ar ISO standarta prasībām
  • ISO sertificēšanas procesa vadība un kvalitātes sertifikāta uzturēšana