• English /
  • Latviešu /
  • Русский

RTO Elektrotīkli

2005. gadā dibinātā sabiedrība ar ierobežotu atbildību RTO Elektrotīkli ir licencēts elektroenerģijas operators un piegādātājs Rīgas Tirdzniecības ostā un Rīgas brīvostas teritorijā. Uzņēmums nodrošina elektroenerģijas fizisko sadali un piegādes infrastruktūras darbību, kā arī sniedz ar to saistītus pakalpojumus.

RTO Elektrotīkli vienīgā īpašniece (100%) ir SIA RTO.

Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam  

 

Informācija SIA "RTO elektrotīkli" elektroenerģijas galalietotājiem par 2014.gadu

Informācija SIA "RTO elektrotīkli" elektroenerģijas galalietotājiem par 2015.gadu

Informācija SIA "RTO elektrotīkli" elektroenerģijas galalietotājiem par 2016.gadu

Informācija SIA "RTO elektrotīkli" elektroenerģijas galalietotājiem par 2017.gadu

Informācija SIA "RTO elektrotīkli" elektroenerģijas galalietotājiem par 2018.gadu

Informācija SIA "RTO elektrotīkli" elektroenerģijas galalietotājiem par 2020.gadu

 

SIA „RTO Elektrotīkli” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi (bez PVN), sākot ar 01.02.2017.

 

Pēdējās garantētās piegādes uzcenojums 01.07.2022.-31.08.2022.

Pēdējās garantētās piegādes uzcenojums 01.09.2022.-31.12.2022.

 

Pēdējās garantētās piegādes elektroenerģijas cena 2020.gadā

Pēdējās garantētās piegādes elektroenerģijas cena 2021.gadā

Pēdējās garantētās piegādes elektroenerģijas cena 2022.gadā

 

SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi (bez PVN), sākot ar 01.10.2021.

 

Samazinātie elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi (EUR bez PVN), uz laiku no 2021.gada 01.decembra līdz 2022.gada 30.aprīlim

 

Universālais pakalpojums 2022.gadā