• English /
  • Latviešu /
  • Русский

RTO Management

SIA „RTO Management” (RTO M) ir dibināta 2010. gada sākumā. Uzņēmums nodrošina finanšu pārvaldības, grāmatvedības, IT un IS, personāla vadības, darba aizsardzības, kvalitātes vadības, sabiedrisko attiecību, juridiskos un citus pakalpojumu. RTO M palīdz uzņēmumiem nodrošināt atbilstību prasībām un attīstīties, tādejādi radot pievienoto vērtību to uzņēmējdarbībai.

RTO M mērķis - pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un to virzīšana ārpus RTO uzņēmumiem.

Sniedzamos pakalpojumus plānots pielāgot klientu vajadzībām atkarībā no izmaiņām tirgus apstākļos.

RTO M kvalitātes politika paredz uzturēt un paplašināt  pakalpojumu klāstu, paaugstinot kvalitāti sniegt klientiem konsekventus, integrētus, kvalitatīvus vadības un darba aizsardzības pakalpojumus, pastāvīgi pilnveidojot savstarpējo sadarbību apvienot to ar uzticību, konfidencialitāti, precizitāti, ko attīsta un realizē lojāli uz izaugsmi tendēti savā jomā profesionāli darbinieki.

RTO M nodarbina vairāk nekā 35 profesionālu speciālistu, kuru kompetenci apliecina ilggadējā pieredze un profesionāla pieeja veicamajiem uzdevumiem. RTO M ir tiesības sniegt pakalpojumus kā kompetentai institūcijai darba aizsardzības jomā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 723.

RTO M pakalpojumi:

                             FINANŠU PĀRVALDĪBA

                             GRĀMATVEDĪBA

                             IT un IS        

                             PERSONĀLA VADĪBA

                             DARBA AIZSARDZĪBA

                             JURIDISKIE PAKALPOJUMI

                             KVALITĀTES VADĪBA

      BV_Certification_N&B_ISO9001.png