• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Sabiedriskās attiecības

  • Informatīvo kampaņu plānošana un vadīšana
  • Attiecību veidošanas ar plašsaziņas līdzekļiem pārvaldīšana un sadarbība ar plašsaziņas līdzekļu aģentūrām
  • Preses monitoringa veikšana
  • Sabiedrisko attiecību projektu izstrādes vadīšana
  • Grafiskās identitātes ievērošana un tā pielietojuma nodrošināšana
  • Informācijas nodrošināšana uzņēmējdarbības mērķu un uzdevumu sasniegšanai