• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Misija

Rīgas Tirdzniecības ostas (RTO) misija ir uzturēt, attīstīt un nodrošināt kravu plūsmu Eirāzijas mērogā, izmantojot efektīvu un ilgtspējīgu infrastruktūru Rīgas ostā ar elastīgiem, vienotiem iekšzemes kā arī starptautiskiem transporta risinājumiem un pakalpojumiem. 

RTO uzņēmējdarbības attīstības galvenie mērķi 2009.–2020. gadam:

  • turpināt ostas un transporta pakalpojumu sniedzēju aktīvu konsolidāciju Rīgas ostā; pabeigt uzņēmumu grupas struktūras, īpašumtiesību un vadības atbildības jomu reorganizāciju;
  • dažādot un attīstīt vispārējo kravu segmentu un attiecīgos pakalpojumus, kā arī palielināt RTO kravu caurlaidspēju Rīgas ostā; racionalizēt kravapmaiņas iespējas starp jūras un dzelzceļa transportu termināļa un dzelzceļa stacijas teritorijā;
  • nodrošināt, izbūvēt un nodot ekspluatācijā jaunu termināļa infrastruktūru Rīgas ostā; paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu un attīstīt pasaules līmenim atbilstošus infrastruktūras objektus; 
  • kļūt par Baltijas valstīs lielāko uzņēmējsabiedrību ostas pakalpojumu un kravu pārvadājumu jomā;
  • meklēt jaunas izaugsmes iespējas un iesaistīties citos uzņēmējdarbības virzienos.

RTO vīzija – kļūt par lielāko neatkarīgo transporta uzņēmumu Latvijas Republikā.