• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Profils

SIA Rīgas Tirdzniecības osta (RTO) ir nozīmīgākais ostas aktīvu un transporta pakalpojumu uzņēmumu investors, attīstītājs un operators Latvijas Republikā. 

RTO ietilpst četras uzņēmējdarbības vienības. Tās sniedz dažādus pakalpojumus, kas ietver stividordardarbību, termināļu darbību, dzelzceļa kravu pārvadājumus un ekspedēšanu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju vadību Rīgas ostas teritorijā. 

2019. gadā RTO uzņēmumu apkalpoto kravu apjoms: termināļu operācijas (10.1 milj. tonnu, 60000 TEU), dzelzceļa pārvadājumi (6.7 milj. tonnu), ekspedēšanas pakalpojumi (10.2 milj. tonnu). 2019. gadā RTO uzņēmumu konsolidētais apgrozījums sasniedza 183 milj. eiro (operatīvie rezultāti).