• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Profils

SIA Rīgas Tirdzniecības osta (RTO) ir nozīmīgākais ostas aktīvu un transporta pakalpojumu uzņēmumu investors, attīstītājs un operators Latvijas Republikā. 

RTO ietilpst četras uzņēmējdarbības vienības. Tās sniedz dažādus pakalpojumus, kas ietver stividordardarbību, termināļu darbību, dzelzceļa kravu pārvadājumus un ekspedēšanu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju vadību Rīgas ostas teritorijā. 

2021. gadā RTO uzņēmumi apkalpoja un ekspedēja 4.5 milj. tonnu dažāda veida kravu un dzelzceļa pārvadājumos pārveda 4. milj.  tonnu kravu. 2021. gadā RTO uzņēmumu konsolidētais apgrozījums sasniedza 57 milj. eiro (operatīvie rezultāti).