• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Anketa

Saistībā ar darbu

5. Ziņas par iesniedzēju:

vai

Informācija par turpmāko saziņu: 

10 (desmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas un kad pieņemts lēmums par Jūsu iesnieguma atzīšanu/neatzīšanu par Trauksmes cēlēja ziņojumu, Jums tiks nosūtīta atbilde par pieņemto lēmumu (izmantojot Jūsu ziņojuma 5. punktā norādīto kontaktinformāciju);

Ja nepieciešama papildu informācija Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai, ar Jums sazināsies;

Ja Jūsu iesniegums tiks atzīts par Trauksmes cēlēja ziņojumu, RTO Kontaktpunkts par tā izskatīšanas gaitu Jūs informēs trīs mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu;

Neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar RTO Kontaktpunktu pa e-pastu: trauksme@rto.lv

 

 

Pirms iesniedzat pieteikumu, pārliecinieties, vai visi dati ir norādīti pareizi un ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi.

Vairāk informācijas (par TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA RTO)
un Trauksmes cēlēja ziņojumu,

 tā aizpildīšanas un nosūtīšanas veidiem vari atrast: